อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ dfwdmc.com อัพเดตทุกสัปดาห์